Delårsrapport januari – juni 2009

2009-07-14 08:03:03

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-07-14

Det andra kvartalet:

 • Omsättningen sjönk med 16 % och uppgick till 445 Mkr (532 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,4 Mkr (24,9 Mkr). Resultatet är påverkat av kostnader i samband med ledningsbyte uppgående till 13 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till -31,6 Mkr (13,5 Mkr).
 • Nettovinsten uppgick till -24,0 Mkr (13,4 Mkr) eller -2,46 kronor per aktie (1,36 kronor per aktie) 1).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 45 Mkr (18 Mkr).
 • Magnus Nilsson tillträdde som ny VD och koncernchef den 25 juni 2009.

Det första halvåret:

 • Omsättningen sjönk med 13 % och uppgick till 921 Mkr (1 054 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,3 Mkr (56,2 Mkr). Resultatet är påverkat av kostnader i samband med ledningsbyte uppgående till 13 Mkr.
 • Resultatet före skatt uppgick till -28,7 Mkr (32,7 Mkr).
 • Nettovinsten uppgick till -20,6 Mkr (26,1 Mkr) eller -2,11 kronor per aktie (2,66 kronor per aktie) 1).
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 67 Mkr (19 Mkr jämte fastighetsförsäljning 110 Mkr).

1) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions