Delårsrapport januari – juni 2011

2011-07-13 08:02:14

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2011-07-13

Det första halvåret

 • Omsättningen ökade med 9 % och uppgick till 878 Mkr (809 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 40 (-20) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångs-karaktär motsvarande 0 (15) Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 27 (-34) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 20 (-30) Mkr eller 1,02 (-3,13) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 30 (-71) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (-3) Mkr.
 • Prognosen för helåret 2011 upprepas med ett förväntat positivt resultat före skatt.

Det andra kvartalet

 • Omsättningen ökade med 6 % och uppgick till 434 Mkr (409 Mkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 21 (-8) Mkr. Resultatet påverkades av poster av engångs-karaktär motsvarande 0 (4) Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till 14 (-14) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 9 (-12) Mkr eller 0,44 (-1,21) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 12 (-37) Mkr, varav företagsförvärv utgjorde 0 (0) Mkr.

Elanders AB (publ)

Elanders är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2011, klockan 08.00.

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions