Elanders gör fortsatta rationaliseringar i den svenska verksamheten

2009-11-12 10:18:22

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2009-11-12

Elanders varslar idag 30 medarbetare om uppsägning, huvudsakligen tjänstemän i olika administrativa befattningar. Åtgärden är ett ytterligare led i att stärka den svenska verksamhetens konkurrenskraft i det rådande marknadsläget. Den utgör också ett viktigt steg i anpassning till utvecklingen mot högre grad av automatisering inom orderhantering och orderadministration.

Varslen berör medarbetare i Mölnlycke, Malmö, Falköping och i Vällingby. Ingen produktionskapacitet kommer att beröras av varslen.

Elanders AB (publ)

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions