Elanders valberedning utsedd

2017-11-01 14:02:09

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2017-11-01

Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 27 april 2018 är nu utsedd och har följande sammansättning:

Carl Bennet, ordförande, Carl Bennet AB
Hans Hedström, Carnegie Fonder
Claes Murander, Lannebo Fonder
Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder
Sophie Nachemson-Ekwall, Representant för de mindre aktieägarna

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elanders valberedning 2018 kan vända sig till valberedningen på e-mail: dmFsYmVyZWRuaW5nQGVsYW5kZXJzLmNvbQ== eller på adress: Elanders AB, Att: Valberedningen, Box 137, 435 23 Mölnlycke.

Elanders AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: +46 31 750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: +46 31 750 07 50

Byt språk

The Group

Supply Chain Solutions

Print & Packaging Solutions